Informacja o skrócie № 4767:

WPK

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dzkie_Przedsi%C4%99biorstwo_Komunikacyjne_w_Bielsku-Bia%C5%82ej

Dowiedz się więcej o zasadach pisowni skrótów i skrótowców
Inne znaczenia skrótu (5):

WPK — Wojewódzki Portal Komunikacyjny

WPK — Wydziałowa Pracownia Komputerowa

WPK — Wdecki Park Krajobrazowy

WPK — Wydział Prawa Kanonicznego

WPK — Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunalne

6932
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.