Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6887

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «SPP», na przykład:

SPP — Samoczynne Przełączanie Powrotne

SPP — Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości

SPP — Samodzielny Publiczny Psychiatryczny [ZOZ]

SPP — Stowarzyszenie Papierników Polskich

SPP — Stowarszyszenie Przyjaciół Psów

Najwięcej skrótów (1188) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PTDL — Polskie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych

PKZ — Placówka Kształcenia Zawodowego

PZŁ — Polski Związek Łowiecki

P.T. — Z zachowaniem wszelkich tytułów (łac. Pleno Titulo)

PTWP — Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości

Najwięcej skrótów (769) kończy się literą «P», na przykład:

SSP — System Sygnalizacji Pożarowej

WNP — Wspólnota Niepodległych Państw

PPP — Punkt Pośrednictwa Pracy

SPP — Stowarzyszenie Psychołogów Polskich

IGCP — Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2515) jest litera «P», na przykład:

RPEiS — Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

POK — Pozarządowy Ośrodek Kariery

m p.p.t. — metry pod poziomem terenu

PTA — Podkład Tynkarski Akrylowy

APM — Audyt Potrzeb Marketingowych

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6887
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.