Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6877

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «SPP», na przykład:

SPP — Stowarzyszenie Pożarników Polskich

SPP — Sekcja Prawa Podatkowego

SPP — Separator Płuczka Piasku

SPP — Sekretariat Prymasa Polski

SPP — Samoczynne Przełączanie Powrotne

Najwięcej skrótów (1187) zaczyna się od litery «P», na przykład:

pogard. — pogardliwe

PRI — Program Rozwoju Instytucjonalnego

przym. — przymus, przymusowy

podtyt. — podtytuł

PWE — Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Najwięcej skrótów (767) kończy się literą «P», na przykład:

TMJP — Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego

GP — Gaśnica Proszkowa

RDPP — Rada Działalności Pożytku Publicznego

MPHP — Mapa Podziału Hydrograficznego Polski

FGŚP — Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2511) jest litera «P», na przykład:

pac — pułk artylerii ciężkiej

NPCh — Niezależna Partia Chłopska

DSP — Sobór Watykański II, Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli

WOMP — Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

WSPiA — Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji [w Poznaniu]

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6877
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.