Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6901

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «SPP», na przykład:

SPP — Samodzielny Publiczny Psychiatryczny [ZOZ]

SPP — Studium Polski Podziemnej

SPP — Stowarzyszenie Poligrafów Pomorskich

SPP — Stowarzyszenie Papierników Polskich

SPP — Stowarzyszenie Psychołogów Polskich

Najwięcej skrótów (1195) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PROW — Program Rozwój Obszarów Wiejskich

PIAP — Polska Izba Artykułów Promocyjnych

PIE — Przemysłowy Instytut Elektroniki

przym. — przymiotnik

PUP — Powiatowy Urząd Pracy

Najwięcej skrótów (769) kończy się literą «P», na przykład:

STOP — Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich

brozp — batalion rozpoznawczy

SP — Separator Piasku

LOP — Liczba Otwartych Pozycji

OSP — Orzecznictwo Sądów Polskich

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2522) jest litera «P», na przykład:

TPD — Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

PST — Polskie Stowarzyszenie Turystyki

OKP — Ogólnopolski Komitet Pokoju

RPN — Rostoczański Park Narodowy

PMS — Zespół napięcia przedmiesiączkowego (ang. Premenstrual syndrome)

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6901
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.