Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6932

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «SPP», na przykład:

SPP — Studium Polski Podziemnej

SPP — Stowarzyszenie Przewoźników Podlasia

SPP — Stargardzki Park Przemysłowy

SPP — Stowarzyszenie Poligrafów Pomorskich

SPP — Stowarzyszenie Psychołogów Polskich

Najwięcej skrótów (1200) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PZS — Polski Związek Szermerczy

podr. — podrozdział

PNN — Produkt Narodowy Netto

PIS — Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej

półbrakt. — półbrakteat

Najwięcej skrótów (771) kończy się literą «P», na przykład:

CzPP — Częstochowski Park Przemysłowy

FKP — Federalny Klub Parlamentarny

KRASP — Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

SAP — Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

KPiORP — Komitet Pomocy i Obrony Represjonowanych Pracowników

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2533) jest litera «P», na przykład:

KPK — Krajowy Punkt Kontaktowy

ZFPR — Związek Firm Public Relations

SPP — Strefa Płatnego Parkowania

WSP — Wojewódzki Szpital Psychiatryczny

i wsp. — i współpracownicy

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6932
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.