Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6887

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «SPP», na przykład:

SPP — Stowarzyszenie Poligrafów Pomorskich

SPP — Stowarzyszenie Papierników Polskich

SPP — Studencka Poradnia Prawna

SPP — Stowarzyszenie Parkieciarzy Polskich

SPP — Stowarzyszenie Psychołogów Polskich

Najwięcej skrótów (1188) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PRS — Polska Racja Stanu

PTI — Polskie Towarzystwo Informatyczne

PD — Punkt Dostępowy

PBO — Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego

PTOP — Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Najwięcej skrótów (769) kończy się literą «P», na przykład:

PFP — Polska Federacja Psychoterapii

TPBPSP — Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych

SAP — Systems Applications and Products in Data Processing

PTP — Polskie Towarzystwo Pediatryczne

AP — Automobilklub Podlaski

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2515) jest litera «P», na przykład:

LPW — Lubartowski Portal Wędkarski

PP — Pierwsza Pomoc

poczt. — pocztmagister

DzURP — Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

AMP — Akademickie Mistrzostwa Polski

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6887
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.