Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6901

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «SPP», na przykład:

SPP — Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

SPP — Separator Płuczka Piasku

SPP — Sekcja Prawa Podatkowego

SPP — Sekretariat Prymasa Polski

SPP — Stowarzyszenie Pastelistów Polskich

Najwięcej skrótów (1195) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PO — Program Operacyjny

piech. — piechota

PP — Przedsiębiorstwo Państwowe

PUM — Przedsiębiorstwo Usług Miejskich

psk. — podskarbi

Najwięcej skrótów (769) kończy się literą «P», na przykład:

IdP — Inwestycje dla Poznania

pp — pułk piechoty

SEP — Stowarzyszenie Elektryków Polskich

CP — Czyszczenia Późne

ZMP — Zaprawa Murarska Popularna

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2522) jest litera «P», na przykład:

ZPKM — Związek Polskich Kawalerów Maltańskich

POS — Powstańczy Oddział Specjalny

MZP — Moduł Zleceń Produkcyjnych

asp. — aspirant

OKOP — Obywatelski Komitet Obrony Przeciwgazowej

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6901
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.