Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6901

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «SPP», na przykład:

SPP — Studium Polski Podziemnej

SPP — Sekretariat Prymasa Polski

SPP — Stowarzyszenie Psychołogów Polskich

SPP — Stowarzyszenie Parkieciarzy Polskich

SPP — Stargardzki Park Przemysłowy

Najwięcej skrótów (1195) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PSG — Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne

PRN — Powiatowa Rada Narodowa

PSM — Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

PSE — Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne

PTU — Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne

Najwięcej skrótów (769) kończy się literą «P», na przykład:

LSP — Lina stalowa w PCV

PBP — Pomorska Baza Projektów

WUBP — Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego

RP — Rzeczpospolita Polska

PP — Policja Państwowa

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2522) jest litera «P», na przykład:

SGSP — Szkoła Główna Służby Pożarniczej

MP — Monitor Polski

PTR — Polskie Towarzystwo Reumatologiczne

TGPE — Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie

PT — Pomoc Techniczna

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6901
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.