Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6932

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «SPP», na przykład:

SPP — Stowarszyszenie Przyjaciół Psów

SPP — Stowarzyszenie Pastelistów Polskich

SPP — Separator Płuczka Piasku

SPP — Studencka Poradnia Prawna

SPP — Samodzielny Publiczny Psychiatryczny [ZOZ]

Najwięcej skrótów (1200) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PDF — Portable Dokument Format

psk. — podskarbi

PPO — Pracownicze Programy Oszczędnościowe

PZE — Polski Związek Esperantystów

PSC — Pomorski Szlak Cysterski

Najwięcej skrótów (771) kończy się literą «P», na przykład:

REDP — Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych

WPBP — Wirtualna Powiatowa Biblioteka Publiczna

DRP — Drukarnia Rewolucji Październikowej

NEP — Nowa Polityka Ekonomiczna (ros. Nowaja ekonomiczeskaja politika)

POGP — Polska Organizacja Gazu Płynnego

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2533) jest litera «P», na przykład:

PWSZ — Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego

pn. — pod nazwą

przec. — przecinek

ZKDP — Związek Kontroli Dystrybucji Prasy

ZP — Żywice Polyfixer

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6932
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.