Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6932

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «SPP», na przykład:

SPP — Stargardzki Park Przemysłowy

SPP — Studencka Poradnia Prawna

SPP — Stowarzyszenie Psychołogów Polskich

SPP — Sekretariat Prymasa Polski

SPP — Sekcja Prawa Podatkowego

Najwięcej skrótów (1200) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PRI — Program Rozwoju Instytucjonalnego

PTJ — Projekt Techniczny Jednostadiowy

posp. — pospieszny [pociąg]

PTI — Polskie Towarzystwo Informatyczne

pkon. — podkoniuszy

Najwięcej skrótów (771) kończy się literą «P», na przykład:

PP — Program Partnerski

ChDRP — Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej

TIP — Towarzystwo Internistów Polskich

STP — Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich

RP — Rzeczpospolita Polska

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2533) jest litera «P», na przykład:

PZT — Portowy Zakład Techniczny

FNP — Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

POZ — Podstawowa Opieka Zdrowotna

CMPPP — Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

GPW — Giełda Papierów Wartościowych

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6932
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.