Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6901

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «SPP», na przykład:

SPP — Samorządowe Porozumienie Pruszkowskie

SPP — Studium Polski Podziemnej

SPP — Stowarzyszenie Pastelistów Polskich

SPP — Stowarzyszenie Parkieciarzy Polskich

SPP — Sekcja Prawa Podatkowego

Najwięcej skrótów (1195) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PPP — Puławski Park Przemysłowy

POW — Pomorski Oddział Wojewódzki

PTT — Polskie Towarzystwo Taneczne

PD — Politechnika Dziecięca

PLT — Polskie Linie Telefoniczne

Najwięcej skrótów (769) kończy się literą «P», na przykład:

PBP — Pomorska Baza Projektów

RP — Ruch Patriotyczny

TPZP — Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej

SOP — Stowarzyszenie Obywateli Pomorza

PPP — Praktyczny Pistolet Pneumatyczny

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2522) jest litera «P», na przykład:

prof. prof. — profesorowie

WSPiM — Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu

PPW — Pododdziałowy Punkt Wyposażenia

RPPS — Robotnicza Partia Polskich Socjalistów

i wsp. — i współautorzy

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6901
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.