Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6881

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «SPP», na przykład:

SPP — Szkolny Program Profilaktyczny

SPP — Stargardzki Park Przemysłowy

SPP — Samorządowe Porozumienie Pruszkowskie

SPP — Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

SPP — Strefa Płatnego Parkowania

Najwięcej skrótów (1188) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PBP — Powiatowa Biblioteka Publiczna

PSF — Polska Spółka Finansowa

PIAP — Polska Izba Artykułów Promocyjnych

PLO — Polskie Linie Oceaniczne

PTAiIT — Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Najwięcej skrótów (767) kończy się literą «P», na przykład:

PP — Politechnika Poznańska

PIAP — Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów

SKP — Stowarzyszenie Kartografów Polskich

PBP — Podkomitet Budownictwa Podziemnego

MTP — Międzynarodowe Targi Poznańskie

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2513) jest litera «P», na przykład:

UPDOF — Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych

ZSJPW — Zakład Sterowania Jakością Procesów Wytwórczych

CP — Centrum Poczty

PeSTka — Poznański Szybki Tramwaj

Pr. Nauk. AE Wroc. — Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6881
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.