Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6901

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «SPP», na przykład:

SPP — Stowarzyszenie Parkieciarzy Polskich

SPP — Studencka Poradnia Prawna

SPP — Separator Płuczka Piasku

SPP — Stowarzyszenie Pastelistów Polskich

SPP — Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości

Najwięcej skrótów (1195) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PSG — Polskie Stowarzyszenie Go

PRz — Politechnika Rzeszowska

PRM — Prezes Rady Ministrów

PUSiG — Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych

PZN — Polski Związek Niewidomych

Najwięcej skrótów (769) kończy się literą «P», na przykład:

KRASP — Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

MTP — Medyczne Targi Pracy

PiP — Państwo i Prawo

OKPP — Ochrona Konstytucyjnego Porządku Państwa

ZSiOP — Zakład Sortowania i Oznaczania Planktonu

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2522) jest litera «P», na przykład:

TPZJ — Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej

pp. — pracownia planowana

BTP — Biuro Techniczno-Prawne

pklucz. — podkluczy

RPN — Rostoczański Park Narodowy

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6901
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.