Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6887

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «PP», na przykład:

PP — Pidżama Porno

PP — Pierwsza Pomoc

PP — Problemy Pielęgniarstwa

PP — Park Przemysłowy

PP — Przegląd Pożarniczy

Najwięcej skrótów (1188) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PZR — Polski Związek Rugby

PiE — Praworządność i Etyka

PRT — Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych

PSK — Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów

PTH — Polskie Towarzystwo Hepatologiczne

Najwięcej skrótów (769) kończy się literą «P», na przykład:

PPP — Przygotowania Praktyk Pielęgniarskich

TUP — Towarzystwo Urbanistów Polskich

SLP — Systemy Logistyczne Przedsiębiorstw

TBSP — Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego

NBP — Narodowy Bank Polski

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2515) jest litera «P», na przykład:

KDPW — Krajowy Depzyt Papierów Wartościowych

przyszł. — przyszły (czas)

przyr. — przyrodniczy

ZMP — Związek Młodzieży Polskiej

IWP — Izba Wydawców Prasy

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6887
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.