Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6882

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «SPP», na przykład:

SPP — Samodzielny Publiczny Psychiatryczny [ZOZ]

SPP — Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

SPP — Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości

SPP — Stowarszyszenie Przyjaciół Psów

SPP — Stargardzki Park Przemysłowy

Najwięcej skrótów (1188) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PNB — Pion Nadzoru Bankowego

PRB — Program Rozwoju Bibliotek

PTSR — Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

PTR — Pomorskie Towarzystwo Ratownicze

p. — panna

Najwięcej skrótów (767) kończy się literą «P», na przykład:

LOP — Liga Ochrony Przyrody

WPBP — Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego

SOP — Straż Ochrony Przyrody

WKKP — Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej

SSP — Stowarzyszenie Sędziów Polskich

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2513) jest litera «P», na przykład:

FPB — Komisja Sejmowa Finansów Publicznych

SPO WKG — Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Gospodarki

PFSRK — Polska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich

WOLP — Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Psychiatrycznego

PTD — Polskie Towarzystwo Dysleksji

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6882
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.