Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6901

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «SPP», na przykład:

SPP — Samodzielny Publiczny Psychiatryczny [ZOZ]

SPP — Stowarzyszenie Parkieciarzy Polskich

SPP — Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

SPP — Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości

SPP — Stowarzyszenie Psychołogów Polskich

Najwięcej skrótów (1195) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PSB — Podlaski Szlak Bociani

POS — Powstańczy Oddział Specjalny

p.p.p. — pod poziomem posadowienia, pod poziomem posadzki

PLP — Pilawska Liga Piątek

przyw. — przywilej

Najwięcej skrótów (769) kończy się literą «P», na przykład:

KP — Korpus Piechoty

KP — Kryminalistyczna Problematyka

KRP — Komenda Rejonowa Policji

ZTP — Zaprawa Tynkarska Popularna

PPP — Puławski Park Przemysłowy

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2522) jest litera «P», na przykład:

PTFon — Polskie Towarzystwo Fonetyczne

PPN-T — Puławski Park Naukowo-Technologiczny

PAP — Polska Agencja Prasowa

FNP — Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

NPT — Nauka Przyroda Technologie

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6901
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.