Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6901

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «SPP», na przykład:

SPP — Stowarzyszenie Poligrafów Pomorskich

SPP — Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości

SPP — Szkolny Program Profilaktyczny

SPP — Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

SPP — Studencka Poradnia Prawna

Najwięcej skrótów (1195) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PSS — Polskie Stowarzyszenie Szybowcowe

PFKL — Polska Federacja Kolei Muzealnych, Turystycznych i Lokalnych

p.p. — punkt procentowy

Pr. Nauk. AE Wroc. — Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

Pewex — Przedsiębiorstwo Eksportu Wewnętrznego

Najwięcej skrótów (769) kończy się literą «P», na przykład:

KPN-OP — Konfederacja Polski Niepodległej — Obóz Patriotyczny

KRGiBP — Krajowa Rada Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw

SFP — Stowarzyszenie Filmowców Polskich

KRP — Katolickie Radio Podlasie

KSIP — Księga uwag i zaleceń Społecznego Inspektora Pracy

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2522) jest litera «P», na przykład:

ZMPSiŚ — Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

PIS — Państwowa Inspekcja Sanitarna

CWP — Czerpnie i Wyrzutnie Powietrza

ProkiPr — Prokuratura i Prawo

PWr — Politechnika Wrocławska

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6901
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.