Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6887

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «PP», na przykład:

PP — Podstawy Przedsiębiorczości (nazwa przedmiotu szkolnego)

PP — Poczta Polska

PP — Prawo Poboru

PP — Punkt Przeznaczenia

PP — Publiczne Przedszkole

Najwięcej skrótów (1188) zaczyna się od litery «P», na przykład:

plug — polish linux users group

PZPn — Polski Związek Płetwonurkowania

PIA — Portal Informacji Administracji

PFT — Polska Federacja Tańca

PTE — Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne

Najwięcej skrótów (769) kończy się literą «P», na przykład:

DIP — Departament Informacji i Promocji [w MNiI]

OCP — Opolskie Centrum Psychoterapii

AWSP — Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy

PTP — Polskie Towarzystwo Pediatryczne

CEP — Centralna Ewidencja Pojazdów

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2515) jest litera «P», na przykład:

PJN — Polska Jest Najważniejsza

TP — Tygodnik Płocki

KPW — Kolejowe Przysposobienie Wojskowe

PKZ — Polski Komitet Zielarski

prod. — produkt

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6887
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.