Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6901

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «SPP», na przykład:

SPP — Studencka Poradnia Prawna

SPP — Stowarzyszenie Poligrafów Pomorskich

SPP — Stowarzyszenie Pastelistów Polskich

SPP — Sekcja Prawa Podatkowego

SPP — Stowarszyszenie Przyjaciół Psów

Najwięcej skrótów (1195) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PWZ — Powiat Warszawski Zachodni

PRB — Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane

PIG — Północna Izba Gospodarcza

PW — Politechnika Warszawska

PWN — Polska Wspólnota Narodowa

Najwięcej skrótów (769) kończy się literą «P», na przykład:

TP — Tygodnik Podhalski

WUP — Wojewódzki Urząd Pracy

CKP — Centrum Kształcenia Praktycznego

AP — Automobilklub Podlaski

AP — Akademia Przedsiębiorczości

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2522) jest litera «P», na przykład:

OPMO — Oddziały Prewencji Milicji Obywatelskiej

Eksp. — Ekspres

TP — Tramwaje Podmiejskie

SPZOZ — Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

KSP — Komenda Stołeczna Policji

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6901
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.