Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6887

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «SPP», na przykład:

SPP — Stargardzki Park Przemysłowy

SPP — Strefa Płatnego Parkowania

SPP — Stowarzyszenie Przewoźników Podlasia

SPP — Stowarzyszenie Parkieciarzy Polskich

SPP — Samorządowe Porozumienie Pruszkowskie

Najwięcej skrótów (1188) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PPP — Polska Partia Piratów

PKM — Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej

pkanc. — podkanclerzy

PNM — Pan Nasz Miłościwy

PSOZ — Państwowa Służba Ochrony Zabytków

Najwięcej skrótów (769) kończy się literą «P», na przykład:

SDKP — Socjaldemokracja Królestwa Polskiego

WSP — Wyższa Szkoła Promocji

ZNP — Związek Nauczycielstwa Polskiego

KGP — Komendant Główny Policji

ZBP — Związek Banków Polskich

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2515) jest litera «P», na przykład:

ISKIP — Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów

DWSPiT — Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki

PSI — Piwowarski Serwis Informacyjny

PPN — Polska Partia Narodowa

pop.-nauk. — popularnonaukowy

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6887
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.