Statystyka w skrócie

Skrótów w bazie danych: 6902

Najdłuższy skrót (48): «Biul. OBR Pleszew, Masz. dla Przetw. Płodów Rol.»

Najwięcej znaczeń (22) ma skrót «SPP», na przykład:

SPP — Studium Polski Podziemnej

SPP — Sekcja Prawa Podatkowego

SPP — Sekretariat Prymasa Polski

SPP — Samodzielny Publiczny Psychiatryczny [ZOZ]

SPP — Samorządowe Porozumienie Pruszkowskie

Najwięcej skrótów (1195) zaczyna się od litery «P», na przykład:

PLPC — Polska Liga Praw Człowieka

PFZ — Państwowy Fundusz Ziemi

PTW — Płockie Towarzystwo Wioślarskie

PT — Pies Towarzyszący

PSJ — Przegląd Socjologii Jakościowej

Najwięcej skrótów (769) kończy się literą «P», na przykład:

CSP — Centrum Szkolenia Policji [w Legionowie]

USP — Ustrój Sądów Powszechnych

SPP — Samorządowe Porozumienie Pruszkowskie

UTP — Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

SLop — Samochód lekki operacyjny

Najczęściej spotykaną w skrótach literą (2522) jest litera «P», na przykład:

PZPN — Polski Związek Piłki Nożnej

p. — patrz

DP — Departament Prawny

AP — Archidiecezja Przemyska

piw. — piwniczy

Nie chcę się wierzyć, a jednak to prawda — litera «P» jest bardzo popularna w polskich skrótach.
6902
skrótów w słowniku
Skrót *

Znaczenie *
więcej danych

Słownik skrótów 2.0 jest internetowym słownikiem skrótów i skrótowców języka polskiego. Zawiera hasła z każdej dziedziny życia.

Jest w 100% darmowy i tworzony przez internautów.